top of page

ZRÓWNOWAŻONE FINANSE

Oświadczenie w związku z Artykułem 5. Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z Art. 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych stanowiącym, iż Uczestnicy rynku finansowego ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz publikują te informacje na swoich stronach internetowych, AS Finanse Sp. z o.o. przedstawia poniższe informacje.

Polityka wynagradzania AS Finanse Sp. z o.o. jest oparta na metodzie płatności za wyniki finansowe i została skorelowana z potencjalnym wystąpieniem istotnych ryzyk poprzez zobowiązanie do niepodejmowania nadmiernego ryzyka. Nadmierne ryzyka mogą dotyczyć kwestii finansowych oraz niefinansowych w tym w zakresie czynników ESG uwzględniających również kwestie ładu korporacyjnego. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu uwzględnia możliwość wypłacenia wynagrodzenia zmiennego, którego wypłata uzależniona jest od oceny przyjętych wewnętrznie celów. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się za pośrednictwem maila, telefonu lub Facebooka

bottom of page